Privatlivspolitik

Hvem er jeg?

Malene linares

Ejer af hjemmeside gronmagi.dk og malenelinares.dk

Personlige oplysninger til brug i konsultation.

Jeg bruger dit navn, telefon og mail til at vide hvem du er og til at kunne kontakte dig i forbindelse med dine bookinger og forløb hos mig.

Når du starter et forløb med ernæringsterapi indsamler jeg oplysninger om dig for, at jeg bedst muligt kan være med til at tilrettelægge dit ernæringsterapeutiske forløb. Din sygdomshistorie vil i stikord blive beskrevet sammen med lidt om årsagen/årsagerne til, at du søger rådgivning hos mig.

I forbindelse med dine konsultation indsamler jeg blandt andet information om:

  • Navn, alder, telefonnummer og e-mail-adresse

  • Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold

  • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, kost, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, brug af medicin, kosttilskud, mm. 

  • Handlingsplan, effekt, eventuelt andre reaktioner, mv.

 

Du bestemmer selv, hvor detaljeret oplysninger du ønsker at give.

Disse oplysninger gemmer jeg, da jeg kan bruge dem fremadrettet, når du kommer til behandling hos mig. Jeg gemmer alle disse oplysninger op til 5 år, fra din sidste behandling hos mig både i forhold til, hvis du vender tilbage efter en årrække og af hensyn til Skat.

Sikkerhed

Ovennævnte oplysninger vil blive opbevaret elektronisk og alle GDPR-regler vil blive overholdt.

Ønsker du at få mine notater og sendt til dig i en mail, vil jeg gøre det, efter dit samtykke. Jeg sletter mailen senest efter 1 år, da den kan være relevant for en konsultation.

E-mail

Vælger du at skrive en besked via e-mail, er du i henhold til Persondataloven selv dataansvarlig for, hvad du skriver. Jeg anbefaler, at du venter med at angive egne helbredsoplysninger til din konsultation eller giver dem mundtligt ved tidsbestilling. Jeg sletter mails med personfølsomme oplysninger efter et år. Jeg anvender TLS krypteret mail.

Messenger og Instagram

Vælger du at skrive en besked via Messenger eller Instagram, er du i henhold til Persondataloven selv dataansvarlig for, hvad du skriver. Jeg vil slette din besked inden for 1 år efter de er skrevet.

Kontaktformularer

Vær opmærksom på, at du selv er dataansvarlig for de oplysninger, du sender i din mail eller kontaktformular til mig. Jeg anbefaler, at du venter med at angive egne helbredsoplysninger til din konsultation eller giver dem mundtligt ved tidsbestilling.

Sletning af data, indsigt og klager

Når du starter i et ernæringsterapi forløb vil du blive bedt om at give samtykke til opbevaring af dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail, samt helbredsoplysninger mm. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil klage til Datatilsynet, vil jeg være taknemmelig for at blive orienteret, så det kan give mig en mulighed for at rettet op på forholdene.

Sletning af data 

Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine data hos mig. En sletning vil betyde, at ønsker du rådgivning igen, så starter vi forfra med kostregistrering, mv. Har du betalt med mobilepay, vil dit navn dog figurere i mit regnskab, som jeg skal gemme i 5 år, og kan ikke slettes før der.

Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt. Jeg hverken sender eller deler dine data med andre.

Jeg hverken sender eller deler dine data med andre

Kontakt

Hvis du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder til f.eks. opdatering, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, du er altid velkommen til at kontakte mig på følgende:

Tlf. 31 101 202 , E-mail hej@malenelinares.dk